رشد 118 درصدی تسهیلات پرداختی بانک ملت به شرکت های دانش بنیان

بانک ملت در سال گذشته، بیش از 11.500 میلیارد ریال به شرکت های دانش بنیان تسهیلات پرداخت کرد.

رشد 118 درصدی تسهیلات پرداختی بانک ملت به شرکت های دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک که اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان را از چند سال پیش به صورت جدی در دستور کار قرار داده است، در سال 1401 نیز 145 فقره تسهیلات به مبلغ 11.563 میلیارد ریال به این شرکت ها پرداخت کرد. در عین حال، پرداخت 118 فقره تسهیلات به مبلغ 5.298 میلیارد ریال به شرکت های دانش بنیان در سال 1400 نشان می دهد که تسهیلات پرداختی به این شرکت ها در سال گذشته از نظر تعداد 22 درصد و از نظر مبلغ 118 درصد نسبت به سال ماقبل رشد داشته است. بر این اساس، بانک ملت در دو ماهه ابتدای امسال نیز 74 فقره تسهیلات به مبلغ 669 میلیارد ریال به شرکت های دانش بنیان اعطا کرده است.  

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید