میراثی که شاه شهید برایم بر جای گذاشت

جدِ خوب کسی است که ارث و میراث خوب و هنگفتی برای فرزندان و نوادگان خود بر جای بگذارد؛ بله شاه شهید جد فرهنگی این حقیر، ثروت هنگفتی برای بنده بجا گذاشته است؛ به جرات می‌توانم میراث او را به سه بخش تقسیم کنم…

میراثی که شاه شهید برایم بر جای گذاشت

تا که دست ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎﺗﻢ ﺷﺎﻫﻲ ﮔﺮﻓﺖ

صیت داد و معدلت از ماه تا ماهی گرفت

این بنده کمترین هیچ نسبتی نه سببی و نه نسبی با ایل قاجار ندارم؛ اما شاه شهید را جد فرهنگی خود می دانم. لابد سوال خواهید کرد چطور و یا چگونه؟

جدِ خوب کسی است که ارث و میراث خوب و هنگفتی برای فرزندان و نوادگان خود بر جای بگذارد؛ بله شاه شهید جد فرهنگی این حقیر، ثروت هنگفتی برای بنده بجا گذاشته است؛ به جرات می‌توانم میراث او را به سه بخش تقسیم کنم:

۱. روزنامه‌های منتشره در عصر شاه شهید همچون: روزنامه‌ی «دولت علیه ایران»، روزنامه‌ی «وقایع اتفاقیه»، روزنامه‌ی «ایران» و… گرچه با احیای این روزنامه‌ها جز نام چیزی نصیبم نشد و همه‌ی عواید مادی‌اش نصیب کتابخانه‌ی ملی گشت. بگذریم گر شرح دهم مثنوی هفتاد من کاغذ شود و مدعی بی حد و حصر…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید