مردم عادی هم می‌توانند امکانات رفاهی بنیاد شهید استفاده کنند

مسئولیت اصلی مجتمع فرهنگی سیاحتی کوثر، سرویس‌دهی به جامعه هدف یعنی خانواده شهدا، ایثارگران، کارکنان بنیاد شهید و حتی افراد عادی در زمینه‌های مختلف و متنوع سیاحتی است.