افغانستان محور دیدار مقامات قزاقستان و سازمان ملل

معاون اول دبیر کل سازمان ملل متحد در جریان سفر به قزاقستان با معاون اول وزارت امور خارجه این کشور دیدار و آخرین وضعیت افغانستان را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس جمهور ازبکستان به سنگاپور می‌رود

رئیس جمهور ازبکستان بنابه دعوت همتای سنگاپوری خود روزهای 16 و 18 ژانویه طی سفر رسمی به این کشور می‌رود.