تولیدات بی‌رقیب در کارگاهی کوچک/ اینجا تحریم‌‌ها بی‌اثر است

کارگاه کوچکی است که چند نفر دلسوخته و عاشق تولید دور هم راه‌اندازی کرده‌اند و قطعات حساس و مورد نیاز صنعت برق و دیگر صنایع کشور را با جان و دل تولید می‌کنند، برخی قطعات تولیدی بسیار کوچک است، اما قطعه حساسی در صنعت است که ورود آنها نیاز به دور زدن تحریم با چند …
ادامه ی نوشته تولیدات بی‌رقیب در کارگاهی کوچک/ اینجا تحریم‌‌ها بی‌اثر است