روایت قهرمان کاراته ایران از القائات واهی رسانه‌های بیگانه/ کتال: واقعاً اکثر خانم‌های ورزشکار را «بدحجاب» می‌بینید؟

قهرمان کاراته ایران روایت جالبی از القائات واهی رسانه‌های بیگانه درباره حجاب و ورزش بانوان دارد و می‌پرسد: واقعاً بین خانم‌های ورزشکار، اکثریت را «بدحجاب» می‌بینید و هزاران خانم ورزشکار حرفه‌ای و موفق در سراسر کشور با حجاب مناسب دیده نمی‌شوند؟