سفر به سومین دیار حرم اهل بیت (ع) در ایران –  بخش نخست

نهاد مرجعیت شیعه، والاترین و قدرتمندترین مرکز و نهادی است که پس از غیبت کبرای حضرت ولیعصر (عج) با درگذشت چهارمین نایب تعیین شده از سوی آن حضرت، در اختیار مراجع بزرگوار شیعه به عنوان نایب امام زمان قرار گرفت و فصل نوینی را در تاریخ مرجعیت شیعه به وجود آورد.

آیا سربازان مستقر در نقاط مرزی برای چنین ماموریتی آموزش خاصی می بینند؟

چند دقیقه از گشت زنی نگذشته بود که گلوله‌ای از شیشه‌ی سمت راننده به قلب فرزاد می‌نشیند،دقیقا همان سمتی که برگه‌ی مرخصی پایان دوره‌ی فرزاد نشسته بود!

حمله به کنسولگری ایران آخرین حمله اسرائیل نیست

از زمانی که رژیم اسرائیل در اکتبر 2023 به نوار غزه حمله کرد حدود 6 ماه می گذرد؛ در هفته ها و ماههای آغازین حمله بسیاری تحلیلگران معتقد بودند اسرائیل بر اساس رویه معمول خود در جنگهای پس از انتفاضه  فلسطینیان، بعد از تحمیل تلفات و خساراتی چند برابر آنچه به آن وارد شده، به …
ادامه ی نوشته حمله به کنسولگری ایران آخرین حمله اسرائیل نیست