شک نکنید پیروزی غزه قطعی است!

جنگ غزه یک شباهتی هم با جنگ داعش در عراق و سوریه دارد و آن اینکه بر فرض اگر اسرائیل بتواند تمام غزه را هم اشغال کند، اول آسیب‌پذیری اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها بیشتر می‌شود و دوم گروههای مقاومت مردمی مثل فاطمیون و حسینیون و زینبیون شکل خواهد گرفت و آزادی فلسطین زودتر از آنچه متصور …
ادامه ی نوشته شک نکنید پیروزی غزه قطعی است!

غدیر، ناکثین دیروز‌ مشروطه‌خواهان امروز

امیرالمؤمنین (ع) در واقع پاسخ امروز کسانی همچون «سعید حجاریان» را دادند که در لوای دموکراسی و پروژه جمهوریخواهی و با شعار تجدد، پنبه مشروعیت نظام دینی را می‌زنند و گستاخانه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را با معیار‌های سطحی و عرفی‌گرایانه خود و فرهنگ لیبرال دموکراسی غرب مورد سنجش قرار می‌دهند.

ایران؛ مؤثر در صلح و ثبات منطقه

صدرالحسینی نوشت: نفود ایران در منطقه با رویکرد فعال دستگاه سیاست خارجی و نقشه راه دولت سیزدهم که در ادامه مقابله با اهداف غیرقانونی آمریکا، سیاست خارجی متوازن و تمرکز بر همسایگان بود در ماه‌های اخیر مقامات دولت بایدن را به اقرار در مورد توانمندی‌های ایران در منطقه وادار کرده است.

قدم اول تحلیل درست ماجراست!

نحوه مواجهه ما با پدیده‌ها، بخش زیادی از مسیری است که قرار است طی کنیم؛ اینکه پدیده را چگونه بشناسیم، چگونه تحلیل کنیم و برای آن چه تجویزی داشته باشیم؟!

حرف خدا بر زمین نماند

آیا سیاست‌گذار فرهنگی باید به دنبال تسری یک یا مجموعه‌ای از «هنجار‌ها و ارزش‌ها» باشد یا آنکه خود را در این حوزه فاقد مسئولیت بداند و خنثی و یا حتی دنباله‌رو دیگران باشد؟