ایران؛ مؤثر در صلح و ثبات منطقه

صدرالحسینی نوشت: نفود ایران در منطقه با رویکرد فعال دستگاه سیاست خارجی و نقشه راه دولت سیزدهم که در ادامه مقابله با اهداف غیرقانونی آمریکا، سیاست خارجی متوازن و تمرکز بر همسایگان بود در ماه‌های اخیر مقامات دولت بایدن را به اقرار در مورد توانمندی‌های ایران در منطقه وادار کرده است.

قدم اول تحلیل درست ماجراست!

نحوه مواجهه ما با پدیده‌ها، بخش زیادی از مسیری است که قرار است طی کنیم؛ اینکه پدیده را چگونه بشناسیم، چگونه تحلیل کنیم و برای آن چه تجویزی داشته باشیم؟!

حرف خدا بر زمین نماند

آیا سیاست‌گذار فرهنگی باید به دنبال تسری یک یا مجموعه‌ای از «هنجار‌ها و ارزش‌ها» باشد یا آنکه خود را در این حوزه فاقد مسئولیت بداند و خنثی و یا حتی دنباله‌رو دیگران باشد؟